ISAN STUDIO


Software Development Company
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของ "ซอฟต์แวร์" และพัฒนาเป็นระบบบริหารจัดการ

เกี่ยวกับเรา


เมื่อปลายปี 2553 คุณชัยวัฒน์ ชยพาณิชย์สกุล ได้ก่อตั้ง อิสานสตูดิโอ ให้บริการเกี่ยวกับ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมน พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย โดยจดทะเบียนเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกลางปี 2556 อิสานสตูดิโอ ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะพัฒนาธุรกิจของ อิสานซอฟต์แวร์ปาร์ค (ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (Sipa) จนได้เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเต็มตัวในนาม บริษัท อิสานสตูดิโอ จำกัด และเมื่อปลายปี 2557 ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาธุรกิจและระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ชัยวัฒน์ ชยพาณิชย์สกุล

Founder And Chairman
{ Programmer }

ไพโรจน์ เมตุลา

Founder And Director
{ Graphic Design }

บริการของเรา


Software Consultancy

เราให้คำปรึกษาในการวางโครงสร้างระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ

Website Development

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไป หน่วยงาน/องค์กร และร้านค้าออนไลน์

Software Customize

วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบตามความต้องการลูกค้า

Software Products

ผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ให้บริการตามการใช้งานจริงของลูกค้า

Application Mobile

ออกแบบและพัฒนา Application มือถือ iOS Android

Domain And Hosting

บริการจดโดเมนและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ระบบไม่ล่ม ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

Network Infrastructure

ให้คำปรึกษาและวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งภายในและนอกสถานที่

Network Security

บริการเจาะระบบความปลอดภัยเครือข่ายขององค์กรและแนวทางการป้องกัน

SEO And Media

บริการทำเว็บไซต์อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดของการค้นหาใน Search Engine

SMS Gateways

บริการ SMS Gateways ส่งผ่านเว็บไซต์หรือระบบ Server

Maintenance Service

บริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายนอกสถานที่

 

สินค้าของเรา


Warehouse Management System

ระบบบริการจัดการคลังสินค้า การรับสินค้าเข้าคลัง การจัดเก็บ การตรวจสินค้า การรายงานสินค้าคงคลัง

Truck Management System

ระบบบริการจัดการรถบรรทุกขนส่งสินค้า การจัดรอบ การซ่อมบำรุง การแสดงข้อมูลสรุปภาพรวม การหากำไรในแต่ละรอบ

Website Management System

เว็บไซต์สำเร็จรูปและระบบการบริหารจัดหารเว็บไซต์ ที่ง่ายต่อการจัดการข้อมูลต่างๆ

Leave Online Management System

ระบบลาออนไลน์ ทำงานผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงวันลางานผ่านเว็บไซต์

Human Resource Management

ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดการข้อมูลพนักงานในองค์กร เวลาการมาทำงาน การประเมินการทำงาน

บริษัท อิสานสตูดิโอ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ตึกพิมลกลกิจ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

Isanstudio © 2015 | Design by Isan Studio And Bootstrap.

รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น | ออกแบบเว็บไซต์ขอนแก่น | เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ | ทำเว็บไซต์ให้ติดหน้า Google | บริการจดโดเมนเว็บไซต์ | บริการโฮสติ่งเว็บไซต์